Bel ons: 085 303 13 53

Privacy veklaring en gebruik van Cookies

MaxMobiel is eigenaar van deze website. Max Mobiel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verzamelen enkele persoonsgegevens via ons contactformulier. Wij gebruiken een social media koppeling met LinkedIn. Wanneer u gebruik maakt van deze link kan LinkedIn mogelijk uw activiteit registreren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie bijzondere of gevoelige persoonsgegevens van u te verzamelen (denk hierbij aan persoonsnummers, geboortedata of bankgegevens). Onze website is toegankelijk voor iedereen, ook voor bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij raden ouders wel altijd aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over u of een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@maxmobiel.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verkregen via de website verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om u te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en uw een passend antwoord op uw vragen te kunnen geven.

Om informatie te kunnen verstrekken aan geinteresseerden in ons product waarbij, om toegang te kunnen verstrekken tot exclusieve informatie, een wachtwoord verstrekt zal worden.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder menselijke tussenkomst.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren uw persoonsgegevens verkregen vanuit deze website niet langer dan 30 dagen. Het opslaan van IP adressen tijdens het verzenden van formulieren wordt voorkomen. Uw contactgegevens (telefoonnummer) bewaren wij niet langer dan 30 dagen. Hierna worden deze gegevens automatisch verwijderd van onze server. Google analytics gegevens bewaren wij 26 maanden voordat deze automatisch worden verwijderd: gegevens ouder dan deze 26 maanden worden maandelijks automatisch verwijderd. Delen van persoonsgegevens met derden. Wij verstrekken nooit gegevens aan derden en als wij dit wel doen, doen wij dit alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting en altijd in overleg met u.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wij gebruiken alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Om te zien welke cookies wij gebruiken klikt u hier>

Gebruik van foto’s van personen op onze website
Wij gebruiken op onze website enkele foto’s waarop enkele personen herkenbaar in beeld zijn. De foto’s zijn ons eigendom. Gebruik van deze foto’s door derden is niet toegestaan. Waar mogelijk hebben wij contact gezocht met deze personen om hen om toestemming voor het gebruik van deze foto’s te vragen. Staat u op een van deze foto’s en bent u van mening dat u die toestemming niet gegeven hebt of wilt u deze toestemming intrekken, neem dan contact op met info@maxmobiel.nl zodat wij de foto zo snel mogelijk kunnen verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uwpersoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Wij willen er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
TLS / SSL Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@maxmobiel.nl

Verwerkingsovereenkomst
De AVG stelt dat iedereen die persoonsgegevens verwerkt vanaf 25 mei 2018 met zijn of haar hostingprovider een ‘verwerkersovereenkomst’ moet aangaan, welke in ons geval via YourHosting.nl verloopt.

Scroll to Top