Privacy policy
www.maxmobiel.nl


Uw privacy is voor MaxMobiel van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat transparant zijn in waarvoor uw gegevens worden gebruikt en dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken.

Uw privacy is voor MaxMobiel van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat wij transparant zijn in waarvoor uw gegevens worden gebruikt en dat uw gegevens veilig zijn bij ons. In deze privacyverklaring leggen wij uit wat wij bij de website www.maxmobiel.nl allemaal doen met informatie die wij over u te weten komen. Als u vragen hebt, of wilt weten wat wij precies van u bijhouden, neem dan contact op met MaxMobiel.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:
– uw e-mailadres als u dat aan ons communiceert.
– alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt.
Deze informatie wordt gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.
Cookies:
Op deze site gebruiken wij cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.
– om uw voorkeuren te registreren.
– om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan een webformulier of winkelmand.
– om informatie te registreren die eigen is aan u, zoals de webpagina’s die u geraadpleegd heeft om naar onze site te gaan.
– om uw vroegere activiteiten op de site te registreren, om u bij een volgend bezoek betere dienstverlening te bieden.
Bij een aanvraag op onze website:
Bij het plaatsen van een aanvraag op onze website bewaren wij:
– uw NAW gegevens.
– uw telefoonnummer en e-mailadres.
Deze gegevens gebruiken wij om uw aanvraag af te handelen. De gegevens uit uw aanvraag worden indien noodzakelijk overgedragen naar één van de bij ons aangesloten partners om een aanvraag voor verzekering, financiering of lease verder te kunnen verwerken. Wij hebben verder geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.
Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.
Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid?
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen
Per email: info@maxmobiel.nl
Per telefoon: 085 303 13 53
Over communicatie per e-mail:
Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen via email of telefoon. Wij zullen uw verzoek altijd per email bevestigen.
Over communicatie per brief:
Als u via de website uw postadres meedeelt, zult u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd heeft, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.
Over communicatie per telefoon:
Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via de website, zal ons bedrijf u alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de aanvraag die u online geplaatst heeft.
Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid;. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.
Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze website toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.
U hebt de volgende rechten:
– uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen.
– inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben.
– het laten corrigeren van fouten.
– het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.
– intrekken van toestemming.
– bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat wij zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Van vrijheid genieten…
door mobiel te blijven…


De MaxMobiel is het ideale elektrische vervoermiddel voor 2-personen.
De MaxMobiel is ontwikkeld voor sociale mobiliteit in de stad. Naast duurzaam is de MaxMobiel veilig door zijn volledig aluminium kooiconstructie. De MaxMobiel is een Nederlands product welke volledig wordt gebouwd in Friesland.